Selecteer een pagina

LEGO® SERIOUS PLAY®

Beweging en creatie

Een traject over visievorming gaat niet over één nacht ijs. Toch hoeft het ook geen jaren te duren voordat er een nieuwe visie op tafel ligt. In ieder geval is dat onze trajecten niet het geval. Want met slimme methodes en technieken zorgen wij voor beweging en creatie. Maak kennis met LEGO® SERIOUS PLAY®!

Denken, communiceren en problemen oplossen met LEGO® SERIOUS PLAY®

De LEGO SERIOUS PLAY methode, is een gefaciliteerde techniek om te denken, te communiceren en problemen op te lossen, die gebruikt wordt in organisaties, in teams en individueel. De methode komt voort uit uitgebreid onderzoek in bedrijfskunde, organisatieontwikkeling, psychologie en het concept ‘hand-learning’. In Nederland is de methode in opkomst.

Waarom LEGO® SERIOUS PLAY®

LEGO Serious Play is gebaseerd op een reeks fundamentele overtuigingen over leiderschap en organisaties. Eén overtuiging is dat leiders niet alle antwoorden hebben. Hun succes is afhankelijk van hun vermogen om te ‘luisteren’ naar de andere stemmen.

Een andere overtuiging is dat mensen van nature willen bijdragen en deel willen zijn van een groter geheel. Zij willen daar ook graag eigenaarschap van nemen. Ze raken echter vaak teleurgesteld in het proces, waardoor ze (mentaal) afhaken. Het gevolg is dat het team sub-optimaal functioneert en kennis onbenut blijft.

De laatste overtuiging is dat wij leven in een wereld die het best kan worden omschreven als complex en continu in beweging. Wanneer wij iedere deelnemer van het team of de organisatie een stem geven, leidt dit tot nieuwe inzichten en uiteindelijk tot een duurzamere bedrijfsvoering.

Hoe werkt het?

LEGO Serious Play maakt van ‘lean-out’ bijeenkomsten weer ‘lean-in’- bijeenkomsten. In de praktijk betekent dit dat deelnemers actief meedoen, eigen gedachten creëren over het ‘probleem’ en deze informatie met elkaar uitwisselen. Hierdoor ontstaat inzicht in elkaars denkwereld, betrokkenheid en verbondenheid. Dit leidt eerder tot consensus en tot een snelle implementatie van de oplossing van het ‘probleem’ dan in een traditionele setting. En dat allemaal door weer te gaan spelen als volwassenen!
De gecertificeerde facilitator begeleidt de bijeenkomsten.

Lees mee in de blog

We plaatsen regelmatig updates en informatieve blogs over leren & ontwikkelen. Lees mee en laat je inspireren.

Naar de blog

Over Kerne

De drijvende kracht van Kerne is Kim de Keijzer. Zij werkt al ruim 15 jaar in het vakgebied Leren & Ontwikkelen. Binnen Kerne werkt ze vaak samen met andere enthousiaste vakprofessionals. Wij zijn gek op alles wat met leren & ontwikkelen te maken heeft en hebben inmiddels al veel tevreden opdrachtgevers in ons portfolio. Wij geloven in de kracht van spel en zetten dit vaak in als een katalysator voor leren.