Leveringsvoorwaarden Training

Leveringsvoorwaarden Open Inschrijving Scholing – Kerne – 2023

Deze leveringsvoorwaarden voor open trainingen zijn van toepassing op alle open trainingen georganiseerd door Kerne. Deze voorwaarden zijn gebaseerd op de algemene voorwaarden van Kerne, maar vervangen deze niet. De volledige algemene voorwaarden van Kerne zijn te vinden op de website www.kerne.nl. Door je in te schrijven voor een training bij Kerne, ga je een overeenkomst aan met Kerne en stem je in met deze leveringsvoorwaarden.

1. Aanmelding

Je kunt je inschrijven voor een training door het boekingsformulier in te vullen dat je op onze website vindt. Daarnaast geldt een e-mail waarin jij bevestigt dat je deelneemt aan een opleiding ook als een geldige aanmelding. Zodra wij jouw aanmelding ontvangen hebben, ontvang je een bevestiging van jouw inschrijving en de factuur.

2. Annulering of verplaatsing door de deelnemer

 • Na jouw aanmelding heb je een wettelijke bedenktijd van 14 werkdagen waarin je jouw aanmelding kosteloos mag annuleren. Na deze bedenktijd wordt jouw aanmelding automatisch definitief.
 • Indien je wilt annuleren nadat jouw aanmelding definitief is geworden, zijn er kosten aan verbonden:
  • Tussen twee maanden en één maand voor de start: 25% van de totale investering.
  • Eén maand tot twee weken voor de start van de training: 50% van de totale investering.
  • Vanaf twee weken voor de start van de training tot aanvang van de training: 100% van de totale investering.
 • Het is mogelijk om in overleg zonder extra kosten iemand anders jouw plaats in een training te laten innemen.
 • Bij verplaatsing van jouw deelname naar een andere datum gelden dezelfde annuleringstermijnen als hierboven genoemd, en betaal je 50% van het annuleringstarief dat van toepassing is.

3. Kwaliteit

Je mag verwachten dat Kerne zich inzet om de beloofde kwaliteit te leveren. Kerne is lid van branche- en kennisorganisatie Develhub.

4. Te weinig deelnemers

 • Kerne behoudt zich het recht voor om zonder verdere gevolgen een training te annuleren wanneer er minder aanmeldingen zijn dan het minimumaantal deelnemers dat op de website vermeld staat.
 • Als een training wordt geannuleerd, stellen wij deelnemers hiervan minimaal twee weken van tevoren op de hoogte.
 • Reeds betaalde deelnemerskosten worden teruggestort, minus eventueel de kosten van het reeds toegestuurde lesmaterialen (hand-outs, boek).

5. Trainer of locatie niet beschikbaar

 • Indien op de dag van de training een trainer of locatie niet beschikbaar blijkt te zijn (bijvoorbeeld vanwege ziekte van de trainer), zal Kerne er alles aan doen om een vervangende trainer of locatie te vinden.
 • Deelnemers worden zo snel mogelijk op de hoogte gesteld via het opgegeven e-mailadres en/of mobiele telefoonnummer bij aanmelding.
 • Wordt de training toch afgezegd, heb je de keuze uit twee opties:
  • Je ontvangt het geld voor de betreffende training terug.
  • Je kunt deelnemen aan een volgende of vergelijkbare training.
 • Kerne is niet aansprakelijk voor gemaakte kosten zoals reiskosten, noch voor vervolgschade of indirecte schade die ontstaat doordat een trainer of locatie niet beschikbaar is.

6. Studiemateriaal

 • Fysieke studiematerialen die worden verstrekt, worden automatisch jouw eigendom. Een uitzondering hierop geldt voor online studiematerialen. Toegang tot de digitale leeromgeving wordt tot 1 jaar na start van de training verschaft.
 • Op alle studiematerialen die door Kerne zijn geschreven, rust auteursrecht. Je mag ze gebruiken en citeren, mits je de bron duidelijk vermeldt.

7. Betaling

 • Jouw betaling bevestigt je inschrijving en reserveert een plek voor jou in de training.
 • Kerne behoudt het recht om jouw gereserveerde plaats aan een ander te geven als we geen tijdige betaling ontvangen. We sturen je minstens één betalingsherinnering.
 • Bij trainingen met een investering hoger dan €750 is het mogelijk om een betalingsregeling af te spreken. De nader te bepalen aanbetaling dient direct te worden voldaan, en de laatste betaling moet uiterlijk op de laatste dag van de training zijn voldaan.

8. Privacy

 • Alle informatie die we van jou ontvangen, behandelen we vertrouwelijk. De trainer of andere medewerkers van Kerne zullen deze informatie niet met anderen delen, tenzij dit vooraf met jouw toestemming is afgesproken.
 • Wij handelen volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Belangrijke punten voor jou zijn:
 • Jouw persoonsgegevens worden geregistreerd bij aanmelding en zijn alleen zichtbaar voor medewerkers van Kerne en de accountant die onze boekhouding controleert.
 • Door jou opgestuurde bestanden worden maximaal twee jaar bewaard en daarna verwijderd.
 • Je mag op ieder moment gegevens die wij van jou bewaren inzien en je kunt verzoeken om verwijdering van jouw persoonsgegevens, behalve informatie op reeds verstuurde facturen.
 • Onlineworkshops en trainingen worden alleen opgenomen als dit voorafgaand aan de aanmelding op de website vermeld staat of als alle deelnemers hiervoor toestemming geven bij aanvang van de onlineworkshop of online training.

9. Klachten

Als je niet tevreden bent, verzoeken wij je dit aan ons te laten weten. Klachten kun je richten aan Kim de Keijzer. Wij zullen je klacht serieus nemen en vertrouwelijk behandelen. Binnen 5 werkdagen ontvang je een ontvangstbevestiging van de klacht. Wij streven ernaar om de klacht binnen 2 weken naar tevredenheid af te ronden.